भिडियो

ल हेर्नुहोस दाँत गुफा भित्र बस्ने कीराहरू कसरि बस्दारहेछन ( भिडियो सहित )

मैक्सिलरी एन्टरियर क्षेत्रमा म्याग्गोट । उपचार हाम्रो अस्पताल को मौखिक र अधिकतम पिसाब सर्जन द्वारा किया गएको थियो। रोगीलाई 3 दिनको लागि अस्पतालमा राखिएको थियो।   उपचारमा टर्पन्ट तेलको साथ प्रभ…”
https://www.youtube.com/watch?v=WdXA9rjS7Xg

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: